LPR VPK

Palokuntamme toiminta on järjestäytynyt useisiin osastoihin. Kaikki osastomme kokoontuvat aktiivisesti ja osallistuvat palokunnan toiminnan ylläpitoon.

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, harjoitusajankohdat ja muun tarvittavan tiedon löydät liity mukaan -sivulta.

Hälytysosasto

Palokunnan ydin on hälytysosasto. Hälytysosasto huolehtii palokuntasopimuksen asettamista velvottamisista - eli suorittaa hälytystehtäviä. Hälytysosastolaiset harjoittelevat aktiivisesti ja osallistuvat erilaisille kursseille ylläpitääkseen osaamistaan.

Hälytysosasto harjoittelee Hälytysosasto vastaa hälytyksiin 10 minuutin kuluessa hälytyksestä vähimmäisvahvuudella 4. Hälytyksiin voivat osallistua ne hälytysosastolaiset jotka täyttävät minimiharjoitteluvelvoitteet ja ovat suorittaneet sammutustyökurssin.

Toiminta ja harjoittelu hälytysosastossa on monipuolista, haastavaa ja antoisaa. Harjoituksissa seurataan pelastuslaitoksen hyväksymää koulutussuunnitelmaa.

Jotkut hälytysosaston tehtävät kuten savusukellus vaativat myös vuosittaisten kuntotestien suorittamista. Kuntotestit sisältävät useita osioita. Testien lisäksi savusukeltavien osastolaisten täytyy myös suorittaa vähintään 3 savusukellusharjoitusta vuoden muiden pakollisten harjoitusten lisäksi.

Nuoriso-osasto

Nuorisotoiminta on tärkeä osa palokuntaa. Moni palokuntanuori jatkaa nuoriso-osaston jälkeen toimintaansa palokunnan hälytysosastossa ja muutamat ovat myös saaneet kipinän lähteä opiskelemaan Kuopion pelastusopistoon ja tehnyt sitä kautta harrastuksesta ammatin.

Nuoriso-osaston harjoituksissa harjoitellaan samoja palokuntataitoja joita hälytysosasto harjoittelee, lunnollisesti kuitenkin ottaen huomioon nuorten taidot, voimavarat ja ikä. Moni nuoriso-osastossa opittu taito on hyödyllinen myös harrastuksen ulkopuolella. Nuoret saavat oppia mm. ensiavusta ja turvallisuustietoudesta.

Nuoriso-osastolaiset suorittavat palokuntanuorten kursseja ja osallistuvat mm. palokuntaleireille. Leireillä järjestään palokuntakoulutusta ja ne tarjoavat mukavan ympäristön uusien kavereiden löytämiseen ja iloiseen yhdessäoloon.

16-vuotinaana nuoret voivat nuoriso-osaston lisäksi osallistua hälytysosaston harjoituksiin. Vanhemmat nuoret toimivat harjoituksissa apukouluttajina ja osallistuvat muiden opettamiseen.

Nuoriso-osaston alaikäraja on 10-vuotta. Harjoitusohjelman voit ladata tästä: Nuoret kevät 2019.

Naisosasto

Naisosaston toiminta muodostuu tuki- ja huoltotoiminnasta, muonituksista, koulutuksista ja niiden järjestämisestä sekä hälytysmuonituksista. Osasto pyrkii edistämään myönteistä suhtautumista yleiseen turvallisuuteen koulutuksen avulla.

Hälytysmuonitukset ovat tärkeä osa naisosaston toimintaa. Pitkäkestoisissa hälytystehtävissä naisosasto osallistuu operatiiviseen toimintaan muonittajan roolissa. Osasto on muonittanut hälytystehtävissä jopa satoja sammuttajia.

Naisosastolaiset ovat myös olleet aktiivisesti mukana kilpailutoiminnassa. Osastolaisista koottu joukkue on ollut mukana mm. kansainvälisissä CTIF-kilpailuissa.

Valmiusosasto

Valmiusosastoon kuuluvat ne palokuntalaiset, jotka eivät ole hälytystoiminnassa mukana. Osasto muodostaa poikkeusolojen tai pitkittyneiden onnettomuustilanteiden reservin.

Valmiusosasto tukee huolto- ja korjaustoiminnalla palokunnan hälytysosastoa.

Palokunnan veteraanijäsenet kuuluvat tähän osastoon.