LPR VPK

Lappeenrannan VPK


Monipuolista toimintaa.
Hyödyllinen ja haastava harrastus.

*
Harjoituksissa:

Seuraavat harjoitukset

» Näytä koko harjoitusohjelma

*
Yhteystiedot

Yhteystiedot

Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta lappeenranta@vpk.ekpelastuslaitos.fi. Postia voit laittaa meille kaikissa palokuntaan liittyvissä yhteydenotoissa (huom. emme suorita kaupallisia vedenajoja).


Lappeenrannan VPK:n puheenjohtaja Osmo Riikonen
0400794564

Lappeenrannan Palokuntanaiset ry. Leena Mustonen
0407407260


Facebook

*
Vee-pee-koo?

Mikä VPK?

VPK eli vapaaehtoinen palokunta on aluepelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehnyt yhdistys joka tukee ja avustaa pelastuslaitosta sen tehtävissä. Tämän vuoksi VPK:ita kutsutaankin myös sopimuspalokunniksi.

VPK:iden tehtävät sisältävät tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, pelastustehtäviä, avunantoja jne. Yleensä VPK:t ovat paikalla pelastuslaitoksen ammattipelastajista muodostuvan työvuoron jälkeen ja tukevat heidän toimintaansa. Vakinaisen pelastuslaitoksen ollessa kiinni pitkäkestoissa tehtävässä, käytetään sopimuspalokuntia myös "tuuraamaan" ammattihenkilöstöä.

Sopimuspalokuntaiset koulutetaan monipuolisesti ja taitoja ylläpidetään viikkoharjoituksissa ja kursseilla. Osaan tehtävistä vaaditaan myös riittävää kuntotasoa joka testataan vuosittain pelastulaitoksen toimesta.